top of page

Co dělat,
když zůstanete doma potmě?

Když zůstane tma

Je tma jen u vás, 
nebo i u sousedů?

Elektrickou energii vnímáme jako samozřejmost, čas od času se, ale může stát, že dojde k poruše, kvůli které bez ní zůstaneme.
Ne vždy, když elektřina nefunguje jde o poruchu - na síti může probíhat plánovaná odstávka, která je nahlášená. V takovém případě elektřina za pár hodin opět naskočí. Seznam plánovaných odstávek najdete na www.egd.cz/odstavky-elektrina.

Pokud sousedé svítí, tak nejspíše o plánovanou odstávku nepůjde a došlo k nějaké závadě.

Hlavní jistič a pojistky

Elektřina je dobrý sluha,
ale zlý pán.

Když začnete pátrat po chybě, začněte u hlavního jističe,
který najdete u elektroměru.
Pokud je jistič "vypadnutý", tedy ve vypnuté poloze, přesuňte páčku zpět do horní polohy - kontrolka (2) by měla být červená.

Nejde zapnout, protože hned spadne.

Elektřina je vynikající sluha, ale zlý pán a jističe mají sloužit k tomu, aby spolupráce mezi člověkem a elektřinou byla co nejbezpečnější. 
Chrání před zkratem a případným vznikem požáru - pokud tedy nejde zapnout bude nejspíše někde komplikace.

jistič.png

Kde je chyba?

zasuvkapng.png

Zkuste spotřebiče, hlavně ty s plechovými kryty

Pokud nejde jistič zapnout, bude to nejspíše protože je někde zkrat. Ten můžou způsobovat i spotřebiče v zásuvkách, zkuste všechny spotřebiče ze zásuvek povytahovat.
Vypojte zejména spotřebiče jako pračka, myčka, lednička, mrazák, rychlovarná konvice, kovové lampičky apod.

Proudový chránič

Vyzkoušejte testovací 
tlačítko.

Pokud je vše ze zásuvek vytažené, zkuste všechny jističe
vypnout a zapnout. To stejné udělejte i s proudovým chráničem.
Aby chránič fungoval, vždy správně je dobré jej alespoň jednou za čtvrt roku vyzkoušet stisknutím testovacího tlačítko (1).

Chránič chrání...

chranic.png

Proudový chránič je důležitou součástí, v instalacích je již i dlouho dobu povinný. Chrání totiž proti unikajícím proudům a chrání zdraví a životy uživatelů instalace v které je zapojený. 

Servis

Obraťte se na 
elektrikáře.

Pokud ani teď nejde jistič zapnout, nebo po jeho zapnutí nefunguje vše došli jste na konec toho, co můžete zkusit. Dál se bez hlubších zkušeností, vědomostí a vybavení příliš neposunete. Obraťte se raději na elektrikáře.

Zbytečně neriskujte

Nepokoušejte se o amatérské opravy a nerozdělávejte rozváděč ani elektrické zařízení. Elektřina může způsobit škody nebo bolestivá zranění. Alespoň jednou za 2 roky, by měl proběhnout pravidelný servis, který pomůže závadám předcházet a zabezpečí bezpečný a efektivní provoz.
Pro pojištění domácnosti a klid je dobré provést jednou za 5let pravidelnou revizi. 

S elektřinou si rozumíme, ozvěte se nám a hned se spolu domluvíme co dál. 

elektrikář radí
bottom of page